Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣΒαρνάβας αντιαισθητικές πινακίδες παντού
ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Ο καθαρισμός του περιβάλλοντος από τις αναρίθμητες παράνομες διαφημιστικές πινακίδες μικρές και μεγάλες βρίσκονται παντού ρυπαίνοντας το περιβάλλον υποβιβάζοντας τον πολιτισμό στον τόπο μας.

ΕΡΓΟ:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ.
ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΚΡΕΜΜΟΤΗΤΑ